Close
Tartu maantee 56, 10115 Tallinn
E - R

9 - 18


L.

10 - 15


P.

Suletud

Kaebuste käsitlemise kord

1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Artishokile kaebus kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Artishokist.

3. Aerishok annab kaebuse objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendab kaebuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Studio Nelk tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

6. Kui Artishok on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.