Close
Tartu maantee 56, 10115 Tallinn
E - R

9 - 18


L.

10 - 15


P.

Suletud

TINGIMUSED

Flower Street OÜ (edaspidi Artishok Flower Atelier), registrikoodiga 12407126, Vahepere 7-5, Tallinn ja Klient, kes vormistab e-poes www.artishok.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes (edaspidi Müügileping):

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügilepingus kokkulepitust.

1.2. Artishokil on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Artishokil on õigus ühepoolselt muuta Müügilepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

1.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Müügilepingus toodud tingimustega, neist aru saanud.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Toote puudumisel on Artishokil õigus tellitud toote pildil näidatud lillede mitteolemasolul asendada pildil näidatud lilled teiste sama liiki või sarnast värvi lilledega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote. Lillede asendamise korral tagab Artishok, et tellimuse rahaline väärtus säilib. Põhitoote puudumisel võtame Kliendiga ühendust. Kui põhitoote asendamise osas kokkulepet ei saavutata, võib Klient tellimusest keelduda ja tasutud rahasumma tagastatakse.

2.3.Tulenevalt müüdavate toodete (lillede) eripärast on tootepildid illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust tootest. Toote erisused tootepiltidest on põhjustatud hooajalisusest, lillekasvatajate poolt loodud kasvutingimustest ja/või sordi eripäradest lähtuvalt.

2.4. Kliendi rahulolu on meie jaoks väga oluline. Kõikide tellimustega tegeleme suure hoole ja pühendumusega ning lilleseaded on alati värsked.

2.5. Eeldatakse, et Klient tellib toote ilma vaasita või muu toote pildil näha oleva dekoratiivelemendita, kui toote kirjelduses ei ole erinevalt sätestatud.

2.6. Tellimuse täitmiseks on Klient kohustatud täitma tärniga märgitud väljad ja sisestama küsitavad andmed.

2.7. Artishok ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes. Makseid teostatakse kas arvega või pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Nordea vm) euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud ja e-postile saabuvalt arvelt.

2.9. Artishokil on õigus muuta e-poes kaupade hindu sellest Klienti eraldi teavitamata. Kui E-poes on hindu muudetud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

3.1. Kliendil on tellimust tehes võimalik valida, kas Saaja tuleb tootele ise järgi või viiakse toode Saaja aadressile kullerteenusega.

3.2. Kaup toimetatakse kohale tellimuses sisestatud tarneaadressile tellimuses sisestatud või Saajaga kokkulepitud ajal.

3.3. Kui Klient soovib tellimust kohale toimetada samal päeval, tuleb tellimus vormistada enne kella 17:00 Pärast 17:00 esitatud samapäeva tellimused toimetatakse kohale kõige varem järgmisel kalendripäeval.

3.4. Klient on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 2 tunnise etteteatamise ajaga, tagamaks samapäeva tellimuse õigeaegse täitmise.

3.5. Suure töökoormuse tõttu kehtivad tähtpäevadel nagu sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, 1.september, isadepäev, jõulud tellimuse kohale toimetamise osas eritingimused. Neil tähtpäevadel tagame saadetise kohale toimetamise kalendripäeva jooksul või informeerib tellimuse täitmise erisustest oma kodulehel.

3.6. Artishok toimetab tooted kulleriga kohale kell 9.00-18.00. Muudel aegadel toimub kohaletoimetamine omavahelisel kokkuleppel.

3.7. Kui saaja ei ole kohal, siis võib Kuller jätta lilled usaldusväärse kolmanda isiku (näit naabri, administraatori, uksehoidja, töökaaslane vms) kätte. Kui lillede saaja keeldub põhjuseta lilli vastu võtmast, siis tuleb arve täielikult tasuda.

4. Lepingust taganemine ja kaupade tagastamine

4.1. Kui tellimuse sisuks on lilled, lilleseseaded või lillekimbud pole vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 Kliendil lepingust taganeda võimalik.

4.2. Kui klient soovib taganeda tellimusest, mille esemeks ei ole Võlaõigusseaduse §- le 53 lg 4 p 4 toodu – lilled, lilleseaded või lillekimbud, kohustub ta sellest Artishokile kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@artishok.ee või helistada numbril +372 56288717. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon) ja tellimusest taganemise põhjus.

4.3. Kaupmees kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 10 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

4.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.

4.5. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

4.6. Tagastusõigust pole kiiresti riknevatel kaupadel (lilled, lilleseaded, lillekimbud) ega kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

4.7. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

4.8. Tagastamisel kantakse raha samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.

4.9. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

5. Kaebuste käsitlemise kord

5.1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Artishokile kaebus kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

5.2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Artishokist.

5.3. Artishok annab kaebuse objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendab kaebuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

5.4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5.5. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Artishok tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

5.6. Kui Artishokon keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule

6.Isikuandmete kogumine ja kasutamine

6.1. Flower Street OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

6.2. Isikuandmed on andmed, mida Artishok kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood) esitamisel meie veebilehel või kaupluses veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, isikukoodi, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit).

6.3. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Artishoki uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Artishok avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Artishokile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

6.4. Artishok rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6.5. Artishok võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.

6.6. Kõik Artishoki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

6.7. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil fs.lilled@gmail.com